Phòng khám đa khoa Baylor sai phạm

Phòng khám đa khoa Baylor vẽ bệnh cậu nhỏ thu gần 60 triệu. PKDK Baylor lộ hàng loạt sai phạm và đã bị phạt 128 triệu.