PHẢN ĐỐI ĐƯỜNG LƯỠI BÒ PHI PHÁP CỦA TRUNG QUỐC

Việt Nam phản đối đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.

Có thể giữ được Biển Đông một cách hòa bình?

Có thể giữ được Biển Đông một cách hòa bình?

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Brunei, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao - Nguyễn Trường Giang: "Trước hết, chúng ta phải khẳng định chắc chắn 100%, chúng ta có thể giữ...

Trung Quốc muốn gì ở Biển Đông?

Trung Quốc muốn gì ở Biển Đông?

Sự nhập nhằng của Bắc Kinh về Biển Đông là có chủ ý, gieo rắc nhầm lẫn đối với các bên hữu quan và không hề cho biết Trung Quốc muốn gì.