NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH THÀNH

Thông tin, hình ảnh, video mới nhất về Nhân sự lãnh đạo của Trung ương, các tỉnh thành vừa được điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ ở Việt Nam. Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trương ương Đảng, các chức danh thuộc Lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy tỉnh...

Hai tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM là ai?

Hai tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM là ai?

Kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX đã bầu hai tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Lê Hòa Bình và bà Phan Thị Thắng.