NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH THÀNH

Thông tin, hình ảnh, video mới nhất về Nhân sự lãnh đạo của Trung ương, các tỉnh thành vừa được điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ ở Việt Nam. Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trương ương Đảng, các chức danh thuộc Lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy tỉnh...