Nguyễn Xuân Sơn PVN

Nguyễn Xuân Sơn PVN là ai, cập nhập thông tin và hình ảnh Vụ Ông Nguyễn Xuân Sơn PVN bị bắt nguyên Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia VN mới nhất 2015.

Vụ PVN mất trắng 800 tỷ: Ninh Văn Quỳnh “nhét ví” 20 tỷ thế nào?

Vụ PVN mất trắng 800 tỷ: Ninh Văn Quỳnh “nhét ví” 20 tỷ thế nào?

(Kiến Thức) - Định kỳ 2-3 tháng, Nguyễn Xuân Sơn lại chuyển tiền cho Ninh Văn Quỳnh ngay tại văn phòng làm việc, có giai đoạn chuyển 1-2 tỷ/lần, nhưng có thời điểm chỉ 500 triệu/lần.