Nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng

Thông tin mới và cập nhật nhất vụ khởi tố Nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vướng vào những sai phạm gì?