Ngọc Quyên ly hôn chồng Việt kiều

Ngọc Quyên ly hôn chồng Việt kiều sau 4 năm chung sống gây sốc. Thông tin, hình ảnh mới vụ Ngọc Quyên ly hôn chồng. Nhìn lại cuộc hôn nhân của Ngọc Quyên và bác sĩ Richard Lê.