Nghệ sĩ Hoàng Yến qua đời

Nghệ sĩ Hoàng Yến qua đời ngày 4/7, thọ 88 tuổi. Thông tin tang lễ nghệ sĩ Hoàng Yến. Sự nghiệp diễn xuất của nghệ sĩ Hoàng Yến phim Của để dành.