Nga sửa đổi Hiến pháp

Cập nhật tất cả thông tin về việc Nga sửa đổi Hiến pháp 

Nga sẽ cân nhắc sửa Hiến pháp?

Nga sẽ cân nhắc sửa Hiến pháp?

Nga sẽ cân nhắc sửa đổi Hiến pháp hiện hành. Kịch bản này đang được giới chức Nga nhắc tới ngày càng nhiều.