Mỹ Linh Hát Quốc Ca

Mỹ Linh hát Quốc ca trước Tổng thống Obama theo kiểu phá cách đã bị ném đá tơi tả. Con trai nhạc sĩ Văn Cao cũng phản đối Mỹ Linh phá cách Quốc ca.