MC Thành Trung

MC Thành Trung - Cập nhật tin tức đám cưới MC Thành Trung - Ngọc Hương. Đám cưới của MC Thành Trung và bạn gái Ngọc Hương sẽ diễn ra vào ngày 22/3 tại Hà Nội. Ngắm ảnh cưới của MC Thành Trung.