Lý Tiểu Long

Thông tin, hình ảnh, clip về ngôi sao Lý Tiểu Long. Cập nhật tin tức 24h về ngôi sao Lý Tiểu Long.

5 truyền nhân giỏi nhất của Lý Tiểu Long

5 truyền nhân giỏi nhất của Lý Tiểu Long

Triệt quyền đạo là di sản nổi bật nhất mà huyền thoại Lý Tiểu Long để lại và hiện tại có 5 truyền nhân được xem là giỏi nhất của ông. Họ là ai?