LOẠT TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM SAI PHẠM

Từ việc phát hiện sai số trong dữ liệu đăng kiểm của một chiếc xe tải, công an đã truy vết và vạch trần thủ đoạn trục lợi của các trung tâm đăng kiểm.