KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Tập hợp những nghiên cứu, sản phẩm mới nhất về khoa học công nghệ Việt Nam.... đến bạn đọc một cách đầy đủ và chính xác nhất.  

4 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

4 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

 Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.