Khai Ấn Đền Trần 2018

Cập nhật những thông tin, hình ảnh, video thời sự nhanh nhất về lễ khai ấn đền Trần 2018 tại đền Trần Nam Định. Lễ phát ấn đền Trần năm nay có nhiều đổi khác. Cơ quan chức năng huy động 2000 người bảo vệ cho lễ khai ấn đền Trần.

Khai ấn đền Trần 2018: Nhiều đại biểu chia lộc trong đền Thiên Trường

Khai ấn đền Trần 2018: Nhiều đại biểu chia lộc trong đền Thiên Trường

Do làm tốt công tác tổ chức và dọn dẹp đồ lễ ngay sau lễ cúng, năm nay, không còn cảnh tranh cướp lộc ở lễ hội Khai ấn đền Trần. Tuy nhiên, nhiều đại biểu lại chia lộc ngay trong đền.