Hoàng Anh Gia Lai - THACO

Toàn cảnh sự hợp tác của Hoàng Anh Gia Lai - THACO. Đại gia Trần Bá Dương dốc tiền vào Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức như thế nào? Hoàng Anh Gia Lai sẽ được gì khi nhận tiền từ THACO?