Hoàng Anh Gia Lai - THACO

Toàn cảnh sự hợp tác của Hoàng Anh Gia Lai - THACO. Đại gia Trần Bá Dương dốc tiền vào Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức như thế nào? Hoàng Anh Gia Lai sẽ được gì khi nhận tiền từ THACO?

Bầu Đức bán loại quả ‘1 vốn 5 lời’, thu về trăm tỷ

Bầu Đức bán loại quả ‘1 vốn 5 lời’, thu về trăm tỷ

Trong tháng 10, công ty của Bầu Đức bán được hơn 440 tấn sầu riêng. Đây là một loại quả mà Bầu Đức từng chia sẻ một đồng vốn bỏ ra, thu về 5 đồng lời, kỳ vọng mang lại nguồn tiền lớn trong thời gian tới.