Hoàng Anh Gia Lai - THACO

Toàn cảnh sự hợp tác của Hoàng Anh Gia Lai - THACO. Đại gia Trần Bá Dương dốc tiền vào Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức như thế nào? Hoàng Anh Gia Lai sẽ được gì khi nhận tiền từ THACO?

THACO AUTO ký kết xuất khẩu hơn 6.000 sơ-mi rơ-moóc sang Mỹ

THACO AUTO ký kết xuất khẩu hơn 6.000 sơ-mi rơ-moóc sang Mỹ

THACO AUTO đã ký kết hợp đồng xuất khẩu hơn 6.000 sơmi rơmoóc sang Mỹ. Đây là hợp đồng có giá trị và số lượng lớn nhất từ trước đến nay, bất chấp việc sản xuất kinh doanh, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.