Hoàng Anh Gia Lai - THACO

Toàn cảnh sự hợp tác của Hoàng Anh Gia Lai - THACO. Đại gia Trần Bá Dương dốc tiền vào Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức như thế nào? Hoàng Anh Gia Lai sẽ được gì khi nhận tiền từ THACO?

Sau bắt tay với Thaco, công ty bầu Đức “thay máu” lãnh đạo cấp cao

Sau bắt tay với Thaco, công ty bầu Đức “thay máu” lãnh đạo cấp cao

Công ty của bầu Đức thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát công ty.