Hồ Bích Trâm - Minh Luân - Ninh Dương Lan Ngọc

Hồ Bích Trâm - Minh Luân - Ninh Dương Lan Ngọc gây nóng dư luận khi mới đây Minh Luân xin lỗi tình mới vì còn yêu bạn gái cũ Lan Ngọc. Mối quan hệ của Minh Luân và Lan Ngọc ra sao?