Hành tinh mới giống Trái đất

Những thông tin, hình ảnh, khám phá mới về các hành tinh mới giống trái đất, những hành tinh có sự sống như trái đất, cuộc sống ngoài vũ trụ...

Tìm ra bằng chứng mặt trăng sao Mộc Europa thích hợp cho sự sống

Tìm ra bằng chứng mặt trăng sao Mộc Europa thích hợp cho sự sống

Bằng chứng về sự hoạt động của núi lửa dưới đáy đại dương ngầm của mặt trăng sao Mộc Europa vừa được phát hiện gần đây. Điều này cho thấy, nơi đây có thể là một môi trường thích hợp cho sự xuất hiện của sự sống.