Hành tinh mới giống Trái đất

Những thông tin, hình ảnh, khám phá mới về các hành tinh mới giống trái đất, những hành tinh có sự sống như trái đất, cuộc sống ngoài vũ trụ...

Khám phá sửng sốt "siêu Trái đất" quay quanh sao giống Mặt trời

Khám phá sửng sốt "siêu Trái đất" quay quanh sao giống Mặt trời

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học khám phá một hành tinh ngoại lai "siêu Trái đất" quay quanh một ngôi sao giống như Mặt trời cách Trái đất khoảng 473 năm ánh sáng, có chu kỳ quỹ đạo 2,4 ngày quanh sao chủ.