Hành tinh mới giống Trái đất

Những thông tin, hình ảnh, khám phá mới về các hành tinh mới giống trái đất, những hành tinh có sự sống như trái đất, cuộc sống ngoài vũ trụ...

Sự sống ngoài hành tinh sắp được tìm thấy ở nơi nào trong vũ trụ?

Sự sống ngoài hành tinh sắp được tìm thấy ở nơi nào trong vũ trụ?

Theo các nhà khoa học tại Đại học Rutgers, cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh có thể có phát hiện mang tính đột phá. Nguyên do là bởi các ngoại hành tinh nhiều khả năng tồn tại nước lỏng - thành phần thiết yếu của sự sống.