Hành tinh mới giống Trái đất

Những thông tin, hình ảnh, khám phá mới về các hành tinh mới giống trái đất, những hành tinh có sự sống như trái đất, cuộc sống ngoài vũ trụ...

Bất ngờ vệ tinh phát hiện hành tinh giống Trái đất HD 21749c

Bất ngờ vệ tinh phát hiện hành tinh giống Trái đất HD 21749c

(Kiến Thức) - Vệ tinh mới mang tên TESS của NASA vừa phát hiện một hành tinh giống Trái đất quay quanh HD 21749, một ngôi sao lùn K4.5 nằm cách chúng ta khoảng 53 năm ánh sáng trong chòm sao Reticulum, có tên là HD 21749c.