Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

Giỗ tổ Hùng Vương hay Lễ hội Đền Hùng ngày 10/3 âm lịch là một ngày lễ của Việt Nam. Đây là lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.