GĐ SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH ĐI ĐÁNH GOLF GIỮA DỊCH COVID-19

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU VỤ GĐ SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH ĐI ĐÁNH GOLF GIỮA DỊCH COVID-19 

Miễn nhiệm Phó Cục trưởng Thuế Bình Định vì chơi golf giữa dịch COVID-19

Miễn nhiệm Phó Cục trưởng Thuế Bình Định vì chơi golf giữa dịch COVID-19

Tổng cục thuế thông tin về xử lý kỷ luật ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Theo đó ông Thành bị miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.