Dự án đội vốn nghìn tỷ ở Hải Phòng

Thông tin nhanh nhất vụ việc Thanh tra chính phủ phát hiện hàng loạt dự án đội vốn nghìn tỷ ở Hải Phòng. Những dự án đội vốn này do ai làm chủ đầu tư. Ai phải chịu trách nhiệm với các dự án đội vốn ở Hải Phòng?

Dự án đội vốn nghìn tỷ ở Hải Phòng: Sai phạm chồng chất!

Dự án đội vốn nghìn tỷ ở Hải Phòng: Sai phạm chồng chất!

Theo báo cáo của TTCP, ngay từ công tác đấu thầu, các dự án đội vốn nghìn tỷ ở Hải Phòng đã có sai phạm “khủng” về khâu thẩm định phê duyệt, điều chỉnh liên tục, chủ đầu tư chia nhỏ gói thầu…