Động đất ở Indonesia

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về trận Động đất ở Indonesia; Số người chết trong vụ động đất ở Indonesia; Hiện trường vụ động đất ở Indonesia.