Dân phản đối Nhà máy rác Cẩm Giàng, Hải Dương

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về vụ việc Dân phản đối Nhà máy rác Cẩm Giàng, Hải Dương, Dân phản đối Nhà máy rác Cẩm Giàng, Hải Dương ô nhiễm, dự án Dân phản đối Nhà máy rác Cẩm Giàng, Hải Dương...