Nhiều cán bộ trẻ dưới 40 tuổi sẽ vào BCH Trung ương Đảng khóa XII

(Kiến Thức) - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cho biết: Cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ phấn đấu có khoảng 4-6% cán bộ trẻ dưới 40 tuổi.

Trả lời phỏng vấn TTXVN về cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng cho biết, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cần có cơ cấu hợp lý. Tuy nhiên, theo ông Lê Hồng Anh, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, không nhất thiết địa phương nào, lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Nhieu can bo tre duoi 40 tuoi se vao BCH Trung uong Dang khoa XII
 Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Trên cơ sở tính toán, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến là 200 đồng chí, gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khoá XI có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết); số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60% (đổi mới khoảng 40-45%).
Để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%; trong đó, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.
Phấn đấu xây dựng cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trên 10% (khóa XI là 8,13%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 4-6% (khóa XI là 2,2%), cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 9-10% (khóa XI là 8,75%); ngoài ra, có cơ cấu một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia, đây cũng là một nét mới trong công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 (XII), nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12) đã được thông qua tại phiên họp trù bị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ được tiến hành bầu vào sáng 26/1. Theo đó, sáng 26/1, các Đại biểu sẽ nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn; ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn. Sau đó, Đại hội XII sẽ bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại hội trường. Chiều 26/1, Ban Kiểm phiếu Đại hội XII sẽ công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
T.V

Bình luận(0)