Cựu Phó GĐ CN TPBank Nguyễn Hoài Thương xộ khám

Cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc cựu Phó GĐ CN TPBank Nguyễn Hoài Thương xộ khám.