CÔNG TY GIẦY CẨM BÌNH HẢI DƯƠNG SAI PHẠM

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU NHẤT VỤ CÔNG TY GIẦY CẨM BÌNH HẢI DƯƠNG SAI PHẠM, CÔNG TY GIẦY CẨM BÌNH HẢI DƯƠNG SAI PHẠM  GÂY Ô NHIỄM...

Sai phạm tại Cty CP Giầy Cẩm Bình: Lập chốt giám sát dừng sản xuất gạch ceramic

Sai phạm tại Cty CP Giầy Cẩm Bình: Lập chốt giám sát dừng sản xuất gạch ceramic

Huyện Cẩm Giàng yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình dừng ngay hoạt động sản xuất gạch ceramic và thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến kiến nghị và yêu cầu trong kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hải Dương.