CLB TÌNH NGƯỜI TRUYỀN BÁ MÊ TÍN

CẬP NHẬT NHANH VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT THÔNG TIN VỀ VIỆC CLB TÌNH NGƯỜI TRUYỀN BÁ MÊ TÍN, DỊ ĐOAN

Những ai là ‘lá chắn’ cho CLB Tình Người? - Kế hoạch ‘chăm sóc’, ‘khai thác’ đáng sợ

Những ai là ‘lá chắn’ cho CLB Tình Người? - Kế hoạch ‘chăm sóc’, ‘khai thác’ đáng sợ

Một thành viên cốt cán mới rời bỏ CLB Tình Người tiết lộ: “Lãnh đạo CLB gọi những người nằm trong “danh sách tiềm năng” là “mệnh lớn”. Những “mệnh lớn” sẽ được đích thân những nhân vật chủ chốt trong CLB chăm sóc để khai thác."