CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tin tức tư liệu hình ảnh video clip về chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5. Người dân cả nước chào đón lễ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ thế nào. Các hoạt động vui chơi giải trí kinh doanh dịp chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Tên gọi Điện Biên Phủ có nghĩa gì?

Tên gọi Điện Biên Phủ có nghĩa gì?

Tên gọi Điện Biên do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn đặt năm 1841 từ châu Ninh Biên. 3 chữ "Điện", "Biên", "Phủ" đều có ý nghĩa làm nên tên gọi của một địa danh hào hùng.