"Biệt phủ" sông Kinh Thầy

Thông tin, hình ảnh, video chính xác nhất vụ việc "biệt phủ" sông Kinh Thầy thách thức dư luận nhiều năm qua tại Kinh Môn, Hải Dương. Chủ nhân biệt phủ sông Kinh Thầy là ai? Ai phải chịu trách nhiệm tồn tại biệt phủ trên hành lang thoát lũ sông

Phạm nhân làm việc ở “biệt phủ” sông Kinh Thầy: Lãnh đạo Tổng cục VIII nói gì?

Phạm nhân làm việc ở “biệt phủ” sông Kinh Thầy: Lãnh đạo Tổng cục VIII nói gì?

Trả lời về việc phạm nhân làm việc tại "biệt phủ" sông Kinh Thầy, lãnh đạo Tổng cục VIII cho biết do một số trại giam quá tải thì được phép đưa phạm nhân ra cơ sở sản xuất ngoài trại.