BIẾN CHỦNG OMICRON

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên biến chủng B.1.1.529 là Omicron và xếp vào danh sách "đáng lo ngại". Biến chủng Omicron có số lượng đột biến lớn đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. 

Biến thể phụ Omicron phổ biến trên thế giới đã xâm nhập Việt Nam

Biến thể phụ Omicron phổ biến trên thế giới đã xâm nhập Việt Nam

Biến thể Omicron đang lưu hành chủ yếu trên thế giới với một số biến thể phụ như BA.2.75, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5... Các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.