BỆNH BẠCH HẦU

Cập nhật tin tức tổng hợp 24h về bệnh bạch hầu. Các triệu chứng của bệnh bạch hầu. Bệnh bạch hầu lây nhiễm thế nào, phòng ngừa ra sao.

Cách phòng tránh lây nhiễm bệnh bạch hầu

Cách phòng tránh lây nhiễm bệnh bạch hầu

Bạch hầu là căn bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi có thể làm bệnh nhân tử vong trong vòng 6-10 ngày, tỷ lệ tử vong 20%.