Bầu Cử 2016

Cập nhật những thông tin, hình ảnh, clip mới nhất về sự kiện bầu cử 2016, bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp của Việt Nam.

Chân dung Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Chân dung Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã được Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an với 459 phiếu đồng ý (bằng 92,91%).

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với 462 phiếu tán thành (bằng 93,52%).