Bằng cấp bí thư tỉnh ủy Hải Dương

Những lùm xùm trong việc bí thư tỉnh ủy Hải Dương bị tố cáo liên quan đến bằng cấp, những thông tin mới vụ bằng cấp của bí thư Hải Dương