70 năm Quốc Khánh 2/9

Tin bài tư liệu hot, ảnh tư liệu nóng kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), sự kiện diễn ra nhân dịp kỉ niệm Quốc Khánh 2/9.

Lễ 2/9/2015 được nghỉ mấy ngày?

Lễ 2/9/2015 được nghỉ mấy ngày?

Dịp nghỉ lễ 2/9/2015 rơi vào ngày thứ 4, do vậy, nếu không có gì thay đổi thì cán bộ, công chức, viên chức có thể sẽ được nghỉ một ngày.