Tin, tài liệu và số liệu mộ liệt sĩ là “tối mật”

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành “Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành Lao động, thương binh và xã hội”.

Theo quyết định đã kể trên, số 52/2014/QĐ-TTg ngày 16/9/2014, của thủ tướng Chính phủ, tất cả thông tin trong phạm vi sau đây đều nằm trong Danh mục bí mật nhà nước độ “tuyệt mật” của ngành Lao động, thương binh và xã hội: 1- Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại chưa công bố. 2- Tin, tài liệu về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội liên quan đến chiến lược bảo vệ Tổ quốc chưa công bố. 3- Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của các cơ quan, tổ chức khác.
 Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành Lao động, thương binh và xã hội. 
Còn danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật” của ngành Lao động, thương binh và xã hội gồm những thông tin trong phạm vi đã quy định cụ thể như sau:
1- Nội dung các cuộc đàm phán thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội chưa công bố; những tin của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội chưa công bố hoặc không công bố.
2- Tình hình và số liệu tuyệt đối, không công bố hoặc chưa công bố về: Người hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; liệt sỹ; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng;
3- Tin, tài liệu và số liệu mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ và kế hoạch di chuyển mộ liệt sỹ làm nghĩa vụ quốc tế không công bố hoặc chưa công bố.
4- Các công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước do ngành Lao động, thương binh và xã hội chủ trì liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại chưa công bố.
5- Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật” của các cơ quan, tổ chức khác.
Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2014, thay thế quyết định của thủ tướng Chính phủ đã ban hành cách đây hơn mười năm (số 91/2014/QĐ-TTg, ngày 24/5/2004) về Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của ngành Lao động, thương binh và xã hội.
Trước quyết định trên hơn mười ngày, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Kinh tế Trung ương đảng CSVN
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)