Sinh viên bán dâm “nghìn đô” phạt ra sao?

Một bạn sinh viên nữ cùng trường Đại học với em bị phát hiện tham gia đường dây bán dâm.

Mỗi lần “đi khách”, bạn đó có thể được trả tới hàng trăm đô la. Thậm chí, bạn đó còn rủ rê một số bạn khác cùng tham gia với mình. Xin hỏi luật sư giờ bạn đó bị bắt như vậy thì mức phạt có thể là gì? Có bị phạt hành chính không hay chịu phạt hình sự? Cảm ơn luật sư tư vấn.
Có thể ủy quyền cho người khác thay tôi nộp phạt giao thông?
Sinh vien ban dam “nghin do” phat ra sao?
Mức phạt đối với hành vi bán dâm ra sao? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 thì:

- Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

- Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

Nếu chỉ có hành vi bán dâm thì theo quy định pháp luật hiện hành, bạn của bạn chỉ bị xử phạt hành chính chứ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, hành vi bán dâm bị xử phạt theo quy định tại Điêu 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt như sau:

"Điều 23. Hành vi bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc."

Trong trường hợp có hành vi môi giới mại dâm thì ngoài xử phạt hành chính, bạn của bạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Cụ thể:

- Mức xử phạt hành chính với hành vi môi giới mại dâm được quy đinh tại điểm c khoản 4 Điều 24 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt như sau:

"4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

.....................................

c) Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên;"

- Hành vi môi giới mại dâm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Môi giới mại dâm theo quy định tại Điều 255 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể:

"Điều 255. Tội môi giới mại dâm

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần ;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng."

Theo Ban bạn đọc / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)