Phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Ngày 5/2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Ngày 5/2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định phân công Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Bí thư Hà Nội, TP HCM và Bí thư Trung ương Đảng.
1. Ông Đinh Thế Huynh (sinh năm 1953, quê Nam Định), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
2. Ông Phạm Minh Chính (sinh năm 1958, quê Thanh Hóa), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
3. Ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970, quê Vĩnh Long), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
4. Bà Trương Thị Mai (sinh năm 1958, quê Quảng Bình) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
5. Ông Hoàng Trung Hải (sinh năm 1959, quê Thái Bình) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
6. Ông Đinh La Thăng (sinh năm 1960, quê Nam Định) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.
7. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Đồ họa: Tuấn Dũng.
Sáu Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.
Phân công công tác một số thành viên Chính phủ
Sau khi Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ.
Cụ thể, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thôi phụ trách các lĩnh vực được phân công để nhận nhiệm vụ mới - Bí thư Thành ủy Hà Nội. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giao tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng được phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM nên Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường được giao phụ trách điều hành công tác của Bộ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Nguyễn Văn Nên được phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ.
Ngày 27/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu Bộ Chính trị với 19 vị. Ủy viên trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên.
3 Ủy viên Trung ương (không phải ủy viên Bộ Chính trị) được bầu vào Ban Bí thư gồm các ông: Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình, Lương Cường.
Theo Công Khanh/ Zing News

Bình luận(0)