Ông Nguyễn Dương Thái tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

(Kiến Thức) -Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Dương Thái tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021...

Ngày 28/6, Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu bầu.
Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu: “Với tinh thần vừa đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, nhân dân, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh tin tưởng giao phó, tôi hứa sẽ tiếp tục kế thừa thành quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và kinh nghiệm hoạt động của nhiệm kỳ trước để xây dựng tập thể HĐND tỉnh đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh...”.
Ong Nguyen Duong Thai tai dac cu Chu tich UBND tinh Hai Duong
 Các lãnh đạo tỉnh Hải Dương ra mắt (Ảnh Haiduong.gov.vn)
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 và Nguyễn Thanh Mai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết quả bầu lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tái đắc cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% phiếu bầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Nguyễn Dương Thái hứa sẽ chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh Hải Dương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới, tranh thủ đối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập; chỉ đạo điều hành quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh nhà tập trung cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. UBND tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI...
Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu bầu.
Kỳ họp cũng đã bầu 17 đồng chí trong đó: 14 Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 1 Giám đốc Công an tỉnh và 1 Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vào Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
Hải Ninh

Bình luận(0)