Hải Dương: Nhiều lùm xùm, tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tạm dừng bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo cấp phòng...

Sáng ngày 23/2, trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tạm dừng bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo cấp phòng.
Trao đổi với PV chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Nguyễn Dương Thái cho biết: “Trong cuộc họp sáng 23/2, chúng tôi nghe chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan. Trong đó có cơ cấu bao nhiêu phòng ban? Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị ban hành một quy chế quy định cụ thể mỗi phòng nhân sự là bao nhiêu, có mấy lãnh đạo? Trong lúc quy chế kia đang chuẩn bị ban hành thì chúng tôi yêu cầu tạm dừng lại không bổ nhiệm mới để chờ quyết định của UBND tỉnh Hải Dương”.
Ngay trong cuộc họp sáng 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sắp xếp lại ổn định bộ máy tổ chức. Tỉnh Hải Dương đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng, phó phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, thành phố.
Hai Duong: Nhieu lum xum, tam dung bo nhiem lanh dao cap phong
 Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương.
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, mỗi sở có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương lưu ý tại các Sở, Phó Giám đốc sẽ không kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp. Mỗi phòng ở các sở, ngành và phòng thuộc UBND cấp huyện, số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở không quá 2 người, số lượng phó trưởng phòng cần tuân thủ theo đúng quy định, trừ những trường hợp đặc biệt, đặc thù thì có không quá 3 phó trưởng phòng. Đồng thời, các cán bộ được bổ nhiệm Trưởng, phó phòng phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định. Nếu đơn vị nào có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn với quy định thì phải khẩn trương sắp xếp lại; kiên quyết miễn nhiệm các cán bộ cấp phòng được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, sai quy định…
Trước đó, ngày 15/2, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; việc bổ nhiệm số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính tỉnh Hải Dương. Toàn tỉnh Hải Dương có 10 cơ quan sử dụng 79 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 để thực hiện công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính; hai cơ quan sử dụng viên chức làm công việc của công chức. Còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ. Có 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó, 20 cơ quan thực hiện ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn không đúng quy định, còn 282 hồ sơ thiếu một số văn bằng chứng chỉ, 4 trường hợp giữ ngạch công chức không phù hợp với vị trí việc làm...
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện một số nội dung như xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để thống nhất, phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước. Giao biên chế trong chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao. Chấm dứt việc sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP để làm công việc của công chức và thực hiện hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tuyển dụng công chức theo quy định. Thực hiện việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định của pháp luật; rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn công chức để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu hồ sơ công chức. Xếp lại ngạch, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn.
“Có kế hoạch gửi công chức chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đi đào tạo, bồi dưỡng trước 30/6/2017; sau đó phải không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, xếp lại ngạch với công chức thiếu yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch”, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị.
UBND tỉnh Hải Dương kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh, có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên.
Theo kết quả rà soát của tỉnh Hải Dương, đến cuối năm 2016, tỉnh Hải Dương có 329 đơn vị cấp phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh. Hầu hết các phòng có từ 1 đến 2 phó phòng ; có 47 phòng có 3 cấp phó; 9 phòng có từ 4 đến 6 cấp phó. Trong số 358 phòng trực thuộc cấp huyện, có 21 phòng chưa có phó phòng; 277 phòng có từ 1đến 2 cấp phó; 58 phòng có 3 cấp phó; 2 phòng có 4 cấp phó.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)