Đề thi thử THPT quốc gia môn Lý chuyên ĐHSPHN và đáp án

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật lý do Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đưa ra và đáp án. 

Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo.
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên: (Độc giả vui lòng click vào ảnh để xem hình to hơn).
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-2
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-3
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-4
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-5
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-6
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN.
Sau đây là đáp án đề thi thử trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-7
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN.
Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-8
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-9
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-10
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-11
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-12
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-13
Đề thi thử THPT quốc gia môn 2015  Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-14
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN 


Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-15
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-16
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-17
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-18
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-19
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-20
Đề thi thử THPT quốc gia môn 2015  Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-21
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN 


Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-22
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-23
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-24
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-25
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-26
 
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-27
Đề thi thử THPT quốc gia môn 2015  Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia mon Ly chuyen DHSPHN va dap an-Hinh-28
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT chuyên ĐHSPHN
Minh Hiếu

Bình luận(0)