Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học THPT Lê Hoàn và đáp án

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học do Trường THPT Lê Hoàn (Thanh Hóa) và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT gia 2015 môn Sinh học do Trường THPT Lê Hoàn (Thanh Hóa) và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Le Hoan va dap an
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Le Hoan va dap an-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Le Hoan va dap an-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Le Hoan va dap an-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Le Hoan va dap an-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Le Hoan va dap an-Hinh-6
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Lê Hoàn. 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Le Hoan va dap an-Hinh-7
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Lê Hoàn. 

>> xem thêm

Bình luận(0)