Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý THPT Ngô Thì Nhậm

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Ngô Thì Nhậm và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Ngô Thì Nhậm và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Ngo Thi Nham
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Ngo Thi Nham-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Ngo Thi Nham-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Ngo Thi Nham-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Ngo Thi Nham-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Ngo Thi Nham-Hinh-6
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Ngô Thì Nhậm. 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly THPT Ngo Thi Nham-Hinh-7
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2014 môn Vật Lý Trường THPT Ngô Thì Nhậm. 

>> xem thêm

Bình luận(0)