Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học THPT Gia Viễn A

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường THPT Gia Viễn A (Ninh Bình) và đáp án. 

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Gia Viễn A (Ninh Bình) và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu Trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Mã đề thi: 132 
Dưới đây là Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Gia Vien A
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Gia Vien A-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Gia Vien A-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Gia Vien A-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Gia Vien A-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Gia Vien A-Hinh-6
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Gia Viễn A.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Gia Vien A-Hinh-7
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Gia Viễn A

>> xem thêm

Bình luận(0)