Chủ tịch nước: “Cấp dưới cứ lựa cấp trên nghĩ gì để nói thì nguy hiểm”

Google News

Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn đại đoàn kết phải phát huy dân chủ. Nếu đoàn kết mà không có dân chủ, đó là đoàn kết xuôi chiều, không lắng nghe sự thật....

Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trực tiếp quán triệt chuyên đề về Nghị quyết 43 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 liên quan tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Chu tich nuoc: “Cap duoi cu lua cap tren nghi gi de noi thi nguy hiem”
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng 
Chủ tịch nước nêu rõ 3 lý do rất quan trọng để Trung ương ban hành Nghị quyết 43.
Cụ thể, sau 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết 23/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra. Nhưng vấn đề phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề xuyên suốt, lâu dài nên chúng ta phải tính toán nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho vấn đề này trong tình hình mới.
Thứ hai là sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, Trung ương đánh giá còn một số hạn chế, khuyết điểm và cho rằng cần rút ra một số bài học để thực hiện tốt hơn.
Cùng với đó, tình hình thế giới, khu vực, trong nước hiện nay đã có nhiều thay đổi; nhận thức về đoàn kết, đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới.
Trong đó, nhận thức về đoàn kết, đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới và không chỉ ở Việt Nam, mà trong khu vực, thế giới cũng thấy rõ. "Giữa đoàn kết và chia rẽ thì đoàn kết sẽ mạnh hơn, phát triển. Không đoàn kết hay tệ hơn là chia rẽ sẽ kiềm chế sự phát triển, thậm chí kéo thụt lùi sự phát triển của một số quốc gia", Chủ tịch nước nói.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 43 nêu rõ 4 quan điểm chính. Trong đó, khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ rõ, nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu chung là phát huy truyền thống và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, thậm chí yêu nước theo cách của riêng mình, nhưng điểm chung là xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Một quan điểm quan trọng khác nêu trong Nghị quyết 43, là phương thức để phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết. Chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Muốn đại đoàn kết phải phát huy dân chủ. Nếu đoàn kết mà không có dân chủ, đó là đoàn kết xuôi chiều; đoàn kết mà không lắng nghe các ý kiến khác nhau, đó là đoàn kết một chiều.
"Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa coi cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, đất nước. Một cán bộ vào họp tập thể lãnh đạo nhưng lại cứ suy nghĩ vấn đề này ông thủ trưởng suy nghĩ thế nào để mình nói phù hợp ý lãnh đạo thì nguy hiểm", Chủ tịch nước dẫn chứng và nói rằng, đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít, không lắng nghe sự thật. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đoàn kết phải phát huy dân chủ, chỗ nào không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự.
"Chỗ nào không có dân chủ, chỗ đó không có đoàn kết thực sự. Tôi dám khẳng định với các đồng chí như thế. Mà cái này nói các đồng chí đừng buồn, chắc chỗ này chỗ kia cũng có chứ không phải không đâu, thậm chí còn nặng nề. Bàn chuyện gì cứ đi hỏi thủ trưởng nghĩ cái này thế nào để vô phát biểu cho trúng ý thủ trưởng. Dự cuộc họp mà không thẳng thắn, không trao đổi một cách chân thành, lắng nghe, phân tích, mổ xẻ. Cái đó không nên", Chủ tịch nước nói.
Một quan điểm quan trọng trong Nghị quyết 43 được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu ra, đó là đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị. Trong đó, đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.
>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung nữ Thư ký Chủ tịch nước võ Văn Thưởng vừa được bổ nhiệm
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)