Việt Nam sau chiến tranh thế nào?

Việt Nam sau chiến tranh thế nào?

Việt Nam sau chiến tranh như thế nào là câu hỏi mà đạo diễn John Pilger luôn muốn có câu trả lời sau khi rời Việt Nam ngày 29/4/1975.