Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB

Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB cùng các bị can khác bị truy tố về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 15-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - viết tắt là ngân hàng MHB, nay đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam), Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng Giám đốc MHB), Bùi Thanh Hưng (nguyên Phó Tổng Giám đốc MHB), Lữ Thị Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MHB - viết tắt MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư của MHBS) và 13 bị can khác về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và động cơ vụ lợi, từ năm 2011 đến năm 2014, các bị can Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có của MHB thống nhất chủ trương cho Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỷ đồng cho MHBS. Lý do chuyển tiền là hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ nhưng thực chất là MHBS đem số tiền này gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh của MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB.
MHBS do bị can Lữ Thị Thanh Bình làm tổng giám đốc sử dụng 3.357 tỷ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất; sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng 966 tỷ đồng ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua các công ty trung gian. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho MHB hơn 349 tỷ đồng.
Truy to nguyen Chu tich HDQT Ngan hang MHB
Ông Huỳnh Nam Dũng (ảnh nhỏ), cựu Chủ tịch HĐQT MHB.
Cũng trong thời gian này, Lữ Thị Thanh Bình đã chủ trương tận dụng giá mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký và tài khoản cá nhân để mua bán chứng khoán tạo doanh thu cho MHBS. Hành vi này gây thiệt hại cho MHB 65,4 tỷ đồng.

Ngày 15-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố các bị can Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB, nay đã sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam), Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng Giám đốc MHB), Bùi Thanh Hưng (nguyên Phó Tổng Giám đốc MHB), Lữ Thị Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MHB - viết tắt MHBS), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư của MHBS) và 13 bị can khác về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và động cơ vụ lợi, từ năm 2011 đến năm 2014, các bị can Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có của MHB thống nhất chủ trương cho Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỷ đồng cho MHBS. Lý do chuyển tiền là hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ nhưng thực chất là MHBS đem số tiền này gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh của MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB.

MHBS do bị can Lữ Thị Thanh Bình làm tổng giám đốc sử dụng 3.357 tỷ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất; sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng 966 tỷ đồng ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua các công ty trung gian. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho MHB hơn 349 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Lữ Thị Thanh Bình đã chủ trương tận dụng giá mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký và tài khoản cá nhân để mua bán chứng khoán tạo doanh thu cho MHBS. Hành vi này gây thiệt hại cho MHB 65,4 tỷ đồng.

Theo Thục Hân / SGGP

>> xem thêm

Bình luận(0)