Trình tự, thủ tục bầu Tổng bí thư tại Đại hội Đảng XII như thế nào?

(Kiến Thức) - Hôm nay, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đúng lịch làm việc, hôm nay, Ban chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp phiên đầu tiên bầu ra ban lãnh đạo gồm: Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã được tiến hành bầu cử và có kết quả chiều qua 26/1 với 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Trinh tu, thu tuc bau Tong bi thu tai Dai hoi Dang XII nhu the nao?
 Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: TTXVN.
Về trình tự, thủ tục bầu Tổng Bí thư đã được nêu rõ tại Điều 26, Chương IV Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.
Cụ thể:
Điều 26.  Bầu Tổng Bí thư
1- Đoàn chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Tổng Bí thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí thư được Ban Chấp hành Trung ương khóa trước giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư của Đại hội để hội nghị tham khảo.
2- Họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử.
3- Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.
Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).
4- Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.
5- Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử. 
Trước dó, ngày 23/1, trao đổi bên lề Đại hội Đảng XII, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết, Bộ Chính trị khóa XI thống nhất cao giới thiệu Tổng Bí thư khóa XI Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa XII.
T.V

Bình luận(0)