Thủ trưởng đơn vị công an phải sớm thông tin về phản ánh sai phạm của cán bộ

(Kiến Thức) - Theo dự thảo Bộ Công an vừa công bố, khi báo chí phản ánh về dấu hiệu sai phạm của cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý;  khi có vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở đơn vị, địa phương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ CA cần có ngay thông tin cho báo chí.

 

Ngày hôm qua 25/2, Bộ Công an đã đăng tải dự thảo Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Dự thảo gồm 3 chương, 15 điều.
Trong đó đáng chú ý, tại Điều 9 dự thảo quy định Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo nhanh chóng kiểm tra, kết luận sự việc, trả lời hoặc cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí; đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định trong các trường hợp:
Khi có vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở đơn vị, địa phương, cần có ngay thông tin ban đầu cho báo chí; Khi báo chí phản ánh về dấu hiệu sai phạm của cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý.
Thu truong don vi cong an phai som thong tin ve phan anh sai pham cua can bo
 Một buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức. Ảnh minh họa.
Bên cạnh đó, Thông tư này quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chế độ, trách nhiệm, quyền hạn phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trong CAND.
Thông tư được áp dụng với đối tượng gồm các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trong CAND.
Theo dự thảo, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công an gồm Bộ trưởng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (Người phát ngôn Bộ Công an); Người có trách nhiệm thuộc Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền thực hiện phát ngôn (Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Công an) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng Người phát ngôn Bộ Công an thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị thuộc Bộ gồm Thủ trưởng đơn vị; Trường hợp Thủ trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Thủ trưởng thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trường hợp Giám đốc không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Đáng chú ý, dự thảo quy định rõ, Cán bộ, chiến sĩ không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.
Tuy nhiên, không được nhân danh đơn vị và nhân danh Bộ Công an; không được tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật điều tra, bí mật công tác và công việc nội bộ của ngành Công an; phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị trước khi cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.
Các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm tổ chức họp báo, đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử hoặc Trang Thông tin điện tử chính thức của cơ quan, đơn vị; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên; Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí khi được yêu cầu; Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)