Thanh tra Chính phủ chỉ thẳng nhiều sai phạm của tỉnh Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Kết luận TT trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo...

Ngày 5/10/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2488/TB-TTCP về việc Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015. Kết luận Thanh tra đã được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đồng ý tại thông báo số 7781/VPCP-V.I ngày 26/7/2017 của Văn phòng Chính Phủ.
Kết luận thanh tra đã chỉ rõ những tồn tại thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Thanh tra Chinh phu chi thang nhieu sai pham cua tinh Bac Ninh
 Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Tiền phong.
Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, Thanh tra Chính phủ nêu rõ: “Chủ tịch một số huyện chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định. Công tác phân loại, xử lý đơn thư vẫn có vụ việc chưa chính xác; việc ghi chép, theo dõi, cập nhật kết quả tiếp công dân tại sổ tiếp công dân chưa tốt, chưa đầy đủ; Hầu hết ở cấp huyện chưa thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; Công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật còn đơn điệu, chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao nên hiệu quả tác động về nhận thức, hiểu biết của người dân còn hạn chế. Thông qua kết quả giải quyết cho thấy đa số vụ việc tố cáo, khiếu nại là sai hoặc có đúng, có sai. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đúng tỷ lệ thấp, chỉ từ 6 đến 7 %”.
Công tác thanh tra cũng bộc lộ nhiều tồn tại, thiếu sót như việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể về phạm vi, đối tượng được thanh tra, một số kết luận thanh tra có chỉ ra một số sai phạm nhưng không chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp để xử lý sai phạm, chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu.
Việc chấp hành trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu sót. Một số đơn vị chưa thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định, vi phạm điều 39 của Luật Thanh tra.
Công tác đôn đốc, theo dõi xử lý sau thanh tra đối với một số cuộc thanh tra chưa toàn diện, tài sản thu hồi chưa triệt để, việc xử lý trách nhiệm còn chậm.
Thanh tra Chinh phu chi thang nhieu sai pham cua tinh Bac Ninh-Hinh-2
Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
              
Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại trọng công tác phòng chống tham nhũng như việc tổ chức triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm, nội dung thông tin kê khai tại một số bản kê khai chưa đầy đủ, thiếu thông tin.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện luật PCTN còn mang tính hình thức, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp các quy định về phòng chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên.
Công tác phòng ngừa tham nhũng có mặt còn hạn chế, nhất là việc công khai, minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất…
Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tồn tại thiết sót trên là do vai trò trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế. Ở một số lĩnh vực có biểu hiện sự buông lỏng quản lý; Chất lượng cán bộ chưa đồng đều về nghiệp vụ, trong khi khối lượng công việc nhiều, nội dung phức tạp nên đã phần nào ảnh hưởng chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.
Trên cơ sở kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện một số nội dung về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tiền, tài sản của Nhà nước bị thất thoát, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn.
Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Đối với hai dự án đoàn thanh tra đã kiểm tra (Dự án đầu tư xây dựng ngầm hóa kênh Cống Thôn và dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 295B), cần tổ chức kiểm điểm một cách nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án; có giải pháp cụ thể để xử lý khắc phục những sai sót nêu trong kết luận thanh tra và các nội dung khác đã được Thanh tra Bộ Xây dựng nếu tại Kết luận 376/KL-TTr ngày 24/12/2014 báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ…
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)