Kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - ông Mùa A Sơn vừa ký 2 quyết định kỷ luật đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên.

Theo đó, tại 2 Quyết định cùng ban hành ngày 21/3/2019, ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách do chưa thực hiện đúng chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo, họp định kỳ chưa đúng quy chế làm việc của cơ quan; cùng thống nhất với ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên giữ lại 6 tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định.
Ky luat Giam doc va Pho Giam doc So Ngoai vu Dien Bien
Sở Ngoại vụ UBND tỉnh Điện Biên. 
Ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên bị kỷ luật bằng hình thức Khiển trách vì phản ánh, góp ý kiến đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên trong kiểm điểm cuối năm 2017 không đúng Hướng dẫn của Tỉnh ủy; cùng ông Nguyễn Công Sơn thực hiện chế độ họp lãnh đạo, giao ban lãnh đạo, họp định kỳ chưa đúng quy chế làm việc của cơ quan; đã thống nhất với ông Nguyễn Công Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ Điện Biên giữ lại 6 tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định.
Thời hạn thi hành kỷ luật của 2 ông Nguyễn Công Sơn và Trần Việt Hùng là từ ngày 21/3/2019.
Theo biên bản kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên thì trước đó, chính ông Trần Việt Hùng đã viết đơn tố cáo ông Nguyễn Công Sơn về việc chỉ đạo giữ lại 6 tháng lương của lái xe nghỉ tự túc năm 2017 trái quy định. Lái xe Trần Hữu Đạo xin nghỉ việc từ tháng 7/2017, nhưng vẫn có tên trong bảng lương của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên. Sau khi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên và các cơ quan chuyên môn Điện Biên vào cuộc làm rõ thì cả hai ông đều bị thi hành kỷ luật./.
Theo VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)